Totem Payroll
 • จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
 • แอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับพนักงาน
 • รองรับหลายภาษา
 • จัดการโบนัส ค่าคอมมิชชั่น กองทุน
  สํารองเลี้ยงชีพ รายการหัก และรายได้ประจำ
 • รองรับเอกสารหน่วยงานราชการ
 • ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
 • เชื่อมต่อกับระบบจัดการการลา
 • จัดการการเบิกค่าใช้จ่าย สวัสดิการ
  และการทํางานล่วงเวลา
Totem Leave
 • จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
 • จัดการง่ายและรวดเร็ว
 • แอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับพนักงาน
 • รองรับหลายภาษา
 • ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
 • ส่งคําขอไปหาผู้อนุมัติโดยอัตโนมัติ
 • เชื่อมต่อกับระบบจัดการเงินเดือน
 • รองรับกฎหมายแรงงานในไทย
Totem Attendance
 • จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
 • สามารถจัดการ Attendance
  ผ่านมือถือได้เลย
 • รองรับหลายภาษา
 • ติดตาม Attendance ด้วย Geofencing
 • รายงานแบบเรียลไทม์ รวดเร็ว และถูกต้อง
 • รองรับการเช็คอินผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย
 • รองรับการเข้างานแบบ Flexi-time และ WFH
 • ทำงานร่วมกับระบบ Payroll
Time and Billing System (TaBS)
 • กระดานแสดงข้อมูล
 • รองรับบริษัทที่มีโครงสร้างหลายบริษัทย่อย
 • รองรับหลายสกุลเงิน
 • จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
 • แอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับพนักงาน
 • การจัดการ Write Off
 • กราฟวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานและความสามารถในการทำกำไร

เรามุ่งมั่นพัฒนา Web Application ที่ยอดเยี่ยมเพื่อผู้ใช้งาน

ง่าย ประหยัด
ไม่ต้องทำเอกสาร
แก้ปัญหาความซับซ้อน
ทางกฎหมายและการทำบัญชี
แอปพลิเคชันบนมือถือ
จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทันสมัย ใช้งานง่าย

พาร์ตเนอร์ของเรา