เราคือใคร

GainPlus Solutions ก่อตั้งในปี 2017 หลังจากการก่อตั้งในชื่อ NETsolutions Source Forge เมื่อปี 2008 และนับตั้งแต่นั้น เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบจัดการ Payroll และ Practice Management Solutions
GainPlus Solutions focus on creating superior Payroll and Practice Management solutions
การทำงานของ GainPlus
ออฟฟิศของเราตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางง่ายและสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS และ MRT
ทีมของเรามีทั้งคนรุ่นใหม่และคนที่มีประสบการณ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ด้วยแนวคิดการทำงานแบบ Agile ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาที่ท้าทาย
Agile Working style

การทำงานแบบ Agile

Web and Mobile App Development

พัฒนาทั้ง Web และ Mobile Application

Good Combination of Experience and Youth

ทีมของเรามีทั้งคนที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่

Thai Company

ก่อตั้งในประเทศไทย

International Environment

บรรยากาศการทำงานแบบ International

Office in Bangkok Central Business District (Silom)

ออฟฟิศใจกลางกรุงเทพฯ

Management
Robert

CEO

Graham

Director

Ian

Advisor

Krystian

CTO

Development
Boss

UX/UI

Em

QA/PM

Gift

QA/PM

Knot

Programming

Koi

Programming

Mek

Programming

Namtan

Programming

Pang

Programming

Sun

Programming

Um

QA/PM

Waan

QA/PM

Yung

QA/PM

Our History
2008
เริ่มต้นจากการก่อตั้งในปี 2008 ภายใต้บริษัท NETsolutions ในชื่อ "NETsolutions Source Forge" ด้วยภารกิจหลักในการพัฒนา Web Application CRM กละ PBX services
2012
การพัฒนาแอปพลิเคชันในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของเราคือ Gain+CRM เป็นระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ที่สามารถรองรับได้หลากหลายภาษา
2014
หลังจากความสำเร็จของการพัฒนาแอปพลิเคชัน CRM เราจึงเดินหน้าพัฒนาระบบ Time and Billing (TaBS) เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในภาคการบัญชีและกฎหมาย โดย TaBS เริ่มใช้งานโดยลูกค้ากลุ่มแรกในฮ่องกง และยังคงใช้งานต่อเนื่องอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันทั้งในไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ และเวียดนาม
2017
หลังจากการดำเนินงานภายใต้ชื่อ "NETsolutions Source Forge" ในเดือนพฤษภาคม 2017 เราจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "GainPlus Solutions"
2018
อิงจากฟังก์ชัน Leave ที่ใช้งานบนระบบ TaBS เราจึงได้เริ่มพัฒนาระบบ Totem และได้เพิ่มฟังก์ชัน Payroll และ Attendance เข้ามา เพื่อตอบสนองการใช้งานในส่วนของการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล
2022