ขั้นตอนที่สำคัญก่อนการดำเนินการจัดทำเงินเดือนในปีใหม่ (Essential Steps Before Initiating New Year Payroll Processing)

1.) ตรวจสอบรายการลดหย่อนภาษี สำหรับปีใหม่

ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจ่ายเงินเดือนสำหรับปีที่กำลังจะมาถึงนี้ จำเป็นต้องดำเนินกระบวนการ “ตรวจสอบรายการลดหย่อนภาษี สำหรับปี 2024” ที่มีให้ในเมนูปิดปี

ในระหว่างกระบวนการนี้, คุณสามารถเลือกที่จะลบทั้งหมด, เก็บทั้งหมด, หรือเลือกเก็บบางหัวข้อของรายการลดหย่อนภาษี

หมายเหตุ ระบบจะยังคงเก็บรายการลดหย่อนภาษีที่เป็นมาตรฐานไว้อัตโนมัติ เช่น
– Spouse Allowance
– Less Income Exemption
– Child Allowance
– Parental Care Allowance
– Support for Disabled or Incompetent Persons.

เมื่อคุณได้กำหนดวิธีการในการจัดการกับรายการลดหย่อนภาษี,
คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางอีเมลหรือไม่

หากต้องการแจ้งพนักงานผ่านทางอีเมล คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อความที่ระบบส่งให้พนักงานได้

2.ตั้งค่ารอบการจ่ายเงินเดือนเพื่อการเริ่มต้นที่ราบรื่น

ขั้นตอนถัดไปคือการตรวจสอบรอบการจ่ายเงินเดือน:
1. ไปที่เมนู > การตั้งค่า > รอบการจ่ายเงินเดือน
2. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม”

3. เลือก “จัดการตาราง” เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรอบการจ่ายเงินเดือนตามความต้องการขององค์กรของคุณ
4. หลังจากที่ทำการแก้ไขเรียบร้อย, คลิก “เพิ่ม” เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

เพียงเท่านี้ ระบบของคุณตอนนี้พร้อมที่จะเริ่มกระบวนการจัดทำเงินเดือนสำหรับปีใหม่ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ, โปรดอีเมลไปที่ support@gainplus.asia หรือโทร 02 401 9250