คู่มือการจัดการวันหยุด (Holiday Management Guide)

GainPlus ได้อัปเดตปฏิทินประจำปีในระบบ Totem Leave โดยปกติแล้วจะทำการอัปเดตในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี
ซึ่งรายการวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีจะอ้างอิงตามประกาศของรัฐบาลในแต่ละประเทศ

แอดมินจะต้องทำการตรวจสอบว่ารายการวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีว่าตรงกับความต้องการของบริษัทหรือไม่
และอาจต้องมีการปรับตามวันหยุดของแต่ละภูมิภาค (เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจถูกระบุในวันที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด)
สามารถอ่านรายละเอียดวิธีการปรับเปลี่ยนได้ดังนี้

 

คู่มือจัดการวันหยุด สามารถเข้าไปจัดการได้ที่เมนู Settings(1) > System Settings > Holidays Management(2)

 

ระบบโทเทมได้กำหนดวันหยุดตามประเพณี โดยอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศ แต่ตามกฎหมายแรงงานกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีวันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน
อย่างไรก็ดี บางพื้นที่ในประเทศไทย อาจกำหนดวันอื่นเพื่อทดแทนวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์

ซึ่งวันหยุดที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกนำมารวมคำนวณเป็นวันหยุดประจำปี ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

การปรับเปลี่ยนวันหยุด คุณสามารถคลิกที่ชื่อวันหยุด(3) และเปลี่ยนวันที่ได้
ในกรณีที่คุณต้องการลบวันหยุด คุณสามารถทำได้จากแบบฟอร์มเดียวกัน โดยการกดปุ่ม DELETE(4)

คลิกที่นี่ หากต้องการสร้างปฏิทินวันหยุดใหม่