ปฏิทินวันหยุดใหม่

ในการสร้างปฏิทินวันหยุดพิเศษขึ้นมาใหม่นั้น ผู้ใช้งานต้องทำการเพิ่มรายการประเทศเข้ามาใหม่ก่อน
โดยสามารถจัดการได้โดยเข้าสู่เมนู System Settings > Country Management
หลังจากนั้นเลือกประเทศจากตัวเลือก Original Country เพื่อใช้เป็นประเทศหลักของปฏิทินวันหยุดใหม่
และในส่วนของ Option ทำการเลือก “คัดลอกวันหยุด” (copy holidays from “___”) จากประเทศหลักที่ต้องการ

เมื่อทำการเพิ่มรายการประเทศขึ้นมาใหม่แล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเทศที่เพิ่มขึ้นมาแล้วข้างต้นใน Locations setting เพื่อทำการระบุ
เมื่อระบุ Location ใดๆให้แก่พนักงานแล้ว ปฏิทินประเทศนั้นๆจะถูกนำมาใช้ในการระบุวันหยุดของพนักงาน